Racing-CDI ALU Rex Rs 450/500,Off Limit,Jinan Quingqi